ترجمه Noctambulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msilubmatcon) راه‌ رفتن‌در خواب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خواب‌ (مخصوصا خواب‌

Noctambulation به چه معناست و Noctambulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Noctambulation

(msilubmatcon) راه‌ رفتن‌در خواب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msilubmatcon) راه‌ رفتن‌در خواب‌, ترجمه (msilubmatcon) راه‌ رفتن‌در خواب‌, کلمات شبیه (msilubmatcon) راه‌ رفتن‌در خواب‌ , خواب‌ (مخصوصا خواب‌ به لاتین
دانلود فایل ها