ترجمه Nogg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gon) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زرده‌ تخم‌ مرغ‌ كه‌بامشروب‌ مخلوط‌

Nogg به چه معناست و Nogg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nogg

(gon) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gon) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌, ترجمه (gon) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌, کلمات شبیه (gon) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌ , زرده‌ تخم‌ مرغ‌ كه‌بامشروب‌ مخلوط‌ به لاتین
دانلود فایل ها