خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36576 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36576','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36576 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Noise به فارسی

ترجمه Noise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پا رازيت‌ , در فارسی : شايعه‌ و تهمت‌.

Noise به چه معناست و Noise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Noise

انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انداختن‌, ترجمه انداختن‌, کلمات شبیه انداختن‌ , پا رازيت‌ به لاتین , شايعه‌ و تهمت‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: