ترجمه Noise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پا رازيت‌ , در فارسی : شايعه‌ و تهمت‌.

Noise به چه معناست و Noise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Noise

انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انداختن‌, ترجمه انداختن‌, کلمات شبیه انداختن‌ , پا رازيت‌ به لاتین , شايعه‌ و تهمت‌. به لاتین
دانلود فایل ها