ترجمه Nominal Bandwidth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پهناي‌ بانداسمي‌. می باشد

Nominal Bandwidth به چه معناست و Nominal Bandwidth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nominal Bandwidth

پهناي‌ بانداسمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پهناي‌ بانداسمي‌., ترجمه پهناي‌ بانداسمي‌., کلمات شبیه پهناي‌ بانداسمي‌.




دانلود فایل ها