ترجمه Nominal Value در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارزش‌ اسمي‌. می باشد

Nominal Value به چه معناست و Nominal Value یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nominal Value

ارزش‌ اسمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارزش‌ اسمي‌., ترجمه ارزش‌ اسمي‌., کلمات شبیه ارزش‌ اسمي‌.
دانلود فایل ها