ترجمه Nominate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كانديد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناميدن‌ , در فارسی : معرفي‌ كردن‌ , به فارسی : نامزد كردن‌.

Nominate به چه معناست و Nominate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nominate

كانديد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كانديد كردن‌, ترجمه كانديد كردن‌, کلمات شبیه كانديد كردن‌ , ناميدن‌ به لاتین , معرفي‌ كردن‌ به لاتین , نامزد كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها