ترجمه Non Numeric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غيرعددي‌. می باشد

Non Numeric به چه معناست و Non Numeric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Non Numeric

غيرعددي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غيرعددي‌., ترجمه غيرعددي‌., کلمات شبیه غيرعددي‌.
دانلود فایل ها