ترجمه Non Return To Zero در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ بازگشت‌ به‌ صفر. می باشد

Non Return To Zero به چه معناست و Non Return To Zero یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Non Return To Zero

بدون‌ بازگشت‌ به‌ صفر. به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ بازگشت‌ به‌ صفر., ترجمه بدون‌ بازگشت‌ به‌ صفر., کلمات شبیه بدون‌ بازگشت‌ به‌ صفر.
دانلود فایل ها