ترجمه Noncommittal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير صريح‌ , در فارسی : غير مشخص‌.

Noncommittal به چه معناست و Noncommittal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Noncommittal

رد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رد كننده‌, ترجمه رد كننده‌, کلمات شبیه رد كننده‌ , غير صريح‌ به لاتین , غير مشخص‌. به لاتین
دانلود فایل ها