ترجمه Nonconformity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناپيروي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ رعايت‌ , در فارسی : عدم‌ تشابه‌ , به فارسی : عدم‌موافقت‌ , سایر ترجمه ها : معاندت‌

Nonconformity به چه معناست و Nonconformity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonconformity

ناپيروي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناپيروي‌, ترجمه ناپيروي‌, کلمات شبیه ناپيروي‌ , عدم‌ رعايت‌ به لاتین , عدم‌ تشابه‌ به لاتین , عدم‌موافقت‌ خارجی , معاندت‌ در زبان
دانلود فایل ها