ترجمه Nonferrous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ مواد اهني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غيراهني‌ , در فارسی : فلزات‌ غير اهني‌.

Nonferrous به چه معناست و Nonferrous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonferrous

بدون‌ مواد اهني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ مواد اهني‌, ترجمه بدون‌ مواد اهني‌, کلمات شبیه بدون‌ مواد اهني‌ , غيراهني‌ به لاتین , فلزات‌ غير اهني‌. به لاتین
دانلود فایل ها