ترجمه Nonlinear Optimization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهينه‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير خط‌ي‌.

Nonlinear Optimization به چه معناست و Nonlinear Optimization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonlinear Optimization

بهينه‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بهينه‌ سازي‌, ترجمه بهينه‌ سازي‌, کلمات شبیه بهينه‌ سازي‌ , غير خط‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها