ترجمه Nonmetal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير فلز. می باشد

Nonmetal به چه معناست و Nonmetal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonmetal

غير فلز. به خارجی , ریشه انگلیسی غير فلز., ترجمه غير فلز., کلمات شبیه غير فلز.
دانلود فایل ها