ترجمه Nonmetallic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير فلزي‌. می باشد

Nonmetallic به چه معناست و Nonmetallic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonmetallic

غير فلزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غير فلزي‌., ترجمه غير فلزي‌., کلمات شبیه غير فلزي‌.
دانلود فایل ها