ترجمه Nonproductive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نافر اور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير مولد , در فارسی : غير توليدي‌.

Nonproductive به چه معناست و Nonproductive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonproductive

نافر اور به خارجی , ریشه انگلیسی نافر اور, ترجمه نافر اور, کلمات شبیه نافر اور , غير مولد به لاتین , غير توليدي‌. به لاتین
دانلود فایل ها