ترجمه Nonrepresentational در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير ط‌بيعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مصنوعي‌ , در فارسی : غيرحاكي‌.

Nonrepresentational به چه معناست و Nonrepresentational یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonrepresentational

غير ط‌بيعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير ط‌بيعي‌, ترجمه غير ط‌بيعي‌, کلمات شبیه غير ط‌بيعي‌ , مصنوعي‌ به لاتین , غيرحاكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها