ترجمه Nonsyllabic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ هجايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير هجايي‌.

Nonsyllabic به چه معناست و Nonsyllabic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonsyllabic

بدون‌ هجايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ هجايي‌, ترجمه بدون‌ هجايي‌, کلمات شبیه بدون‌ هجايي‌ , غير هجايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها