ترجمه Nonzero در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير صفر. می باشد

Nonzero به چه معناست و Nonzero یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonzero

غير صفر. به خارجی , ریشه انگلیسی غير صفر., ترجمه غير صفر., کلمات شبیه غير صفر.
دانلود فایل ها