ترجمه Noontide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمروز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌هر , در فارسی : اوج‌ , به فارسی : بالاترين‌ نقط‌ه‌.

Noontide به چه معناست و Noontide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Noontide

نيمروز به خارجی , ریشه انگلیسی نيمروز, ترجمه نيمروز, کلمات شبیه نيمروز , ظ‌هر به لاتین , اوج‌ به لاتین , بالاترين‌ نقط‌ه‌. خارجی
دانلود فایل ها