ترجمه Norm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معيار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حد وسط‌ , در فارسی : معدل‌.

Norm به چه معناست و Norm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Norm

معيار به خارجی , ریشه انگلیسی معيار, ترجمه معيار, کلمات شبیه معيار , حد وسط‌ به لاتین , معدل‌. به لاتین
دانلود فایل ها