ترجمه Norseman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (namhtron) اسكانديناوي‌ باستاني‌. می باشد

Norseman به چه معناست و Norseman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Norseman

(namhtron) اسكانديناوي‌ باستاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (namhtron) اسكانديناوي‌ باستاني‌., ترجمه (namhtron) اسكانديناوي‌ باستاني‌., کلمات شبیه (namhtron) اسكانديناوي‌ باستاني‌.
دانلود فایل ها