ترجمه Northeaster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باد شمال‌ خاوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسيم‌ شمال‌ شرقي‌.

Northeaster به چه معناست و Northeaster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Northeaster

باد شمال‌ خاوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باد شمال‌ خاوري‌, ترجمه باد شمال‌ خاوري‌, کلمات شبیه باد شمال‌ خاوري‌ , نسيم‌ شمال‌ شرقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها