ترجمه Northeastward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌رف‌ شمال‌ شرقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شمال‌ شرقي‌.

Northeastward به چه معناست و Northeastward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Northeastward

بط‌رف‌ شمال‌ شرقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌رف‌ شمال‌ شرقي‌, ترجمه بط‌رف‌ شمال‌ شرقي‌, کلمات شبیه بط‌رف‌ شمال‌ شرقي‌ , شمال‌ شرقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها