ترجمه Northward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sdrawhtron) بسوي‌ شمال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شمالا , در فارسی : رو بشمال‌ , به فارسی : قسمت‌ شمالي‌

Northward به چه معناست و Northward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Northward

(sdrawhtron) بسوي‌ شمال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (sdrawhtron) بسوي‌ شمال‌, ترجمه (sdrawhtron) بسوي‌ شمال‌, کلمات شبیه (sdrawhtron) بسوي‌ شمال‌ , شمالا به لاتین , رو بشمال‌ به لاتین , قسمت‌ شمالي‌ خارجی
دانلود فایل ها