ترجمه Northwester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باد شمال‌ غربي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌وفان‌ شمال‌ غربي‌.

Northwester به چه معناست و Northwester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Northwester

باد شمال‌ غربي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باد شمال‌ غربي‌, ترجمه باد شمال‌ غربي‌, کلمات شبیه باد شمال‌ غربي‌ , ط‌وفان‌ شمال‌ غربي‌. به لاتین
دانلود فایل ها