ترجمه Northwestern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شمال‌ غربي‌. می باشد

Northwestern به چه معناست و Northwestern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Northwestern

شمال‌ غربي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شمال‌ غربي‌., ترجمه شمال‌ غربي‌., کلمات شبیه شمال‌ غربي‌.
دانلود فایل ها