ترجمه Norway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نروژ. می باشد

Norway به چه معناست و Norway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Norway

نروژ. به خارجی , ریشه انگلیسی نروژ., ترجمه نروژ., کلمات شبیه نروژ.
دانلود فایل ها