ترجمه Nose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيني‌ ماليدن‌ به‌ , در فارسی : مواجه‌ شدن‌ با.

Nose به چه معناست و Nose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nose

كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كشيدن‌, ترجمه كشيدن‌, کلمات شبیه كشيدن‌ , بيني‌ ماليدن‌ به‌ به لاتین , مواجه‌ شدن‌ با. به لاتین
دانلود فایل ها