ترجمه Nostalgia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دلتنگي‌ براي‌ ميهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احساس‌ غربت‌.

Nostalgia به چه معناست و Nostalgia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nostalgia

دلتنگي‌ براي‌ ميهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دلتنگي‌ براي‌ ميهن‌, ترجمه دلتنگي‌ براي‌ ميهن‌, کلمات شبیه دلتنگي‌ براي‌ ميهن‌ , احساس‌ غربت‌. به لاتین
دانلود فایل ها