ترجمه Nostrum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دارويي‌ كه‌علاج‌ هر درد باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علاج‌ هر چيز.

Nostrum به چه معناست و Nostrum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nostrum

دارويي‌ كه‌علاج‌ هر درد باشد به خارجی , ریشه انگلیسی دارويي‌ كه‌علاج‌ هر درد باشد, ترجمه دارويي‌ كه‌علاج‌ هر درد باشد, کلمات شبیه دارويي‌ كه‌علاج‌ هر درد باشد , علاج‌ هر چيز. به لاتین
دانلود فایل ها