ترجمه Not Operation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمل‌ نقض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمل‌ نفي‌.

Not Operation به چه معناست و Not Operation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Not Operation

عمل‌ نقض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عمل‌ نقض‌, ترجمه عمل‌ نقض‌, کلمات شبیه عمل‌ نقض‌ , عمل‌ نفي‌. به لاتین
دانلود فایل ها