ترجمه Notable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شخص‌ بر جسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيز برجسته‌ , در فارسی : جالب‌ توجه‌.

Notable به چه معناست و Notable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Notable

شخص‌ بر جسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شخص‌ بر جسته‌, ترجمه شخص‌ بر جسته‌, کلمات شبیه شخص‌ بر جسته‌ , چيز برجسته‌ به لاتین , جالب‌ توجه‌. به لاتین
دانلود فایل ها