ترجمه Notary Public در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دفتر اسناد رسمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صاحب‌ محضر.

Notary Public به چه معناست و Notary Public یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Notary Public

دفتر اسناد رسمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دفتر اسناد رسمي‌, ترجمه دفتر اسناد رسمي‌, کلمات شبیه دفتر اسناد رسمي‌ , صاحب‌ محضر. به لاتین
دانلود فایل ها