ترجمه Notation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشان‌ گذاري‌. می باشد

Notation به چه معناست و Notation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Notation

نشان‌ گذاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نشان‌ گذاري‌., ترجمه نشان‌ گذاري‌., کلمات شبیه نشان‌ گذاري‌.
دانلود فایل ها