ترجمه Notice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملاحضه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اخط‌ار , در فارسی : اگهي‌.

Notice به چه معناست و Notice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Notice

ملاحضه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ملاحضه‌ كردن‌, ترجمه ملاحضه‌ كردن‌, کلمات شبیه ملاحضه‌ كردن‌ , اخط‌ار به لاتین , اگهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها