ترجمه Notion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مفهوم‌.

Notion به چه معناست و Notion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Notion

تصور به خارجی , ریشه انگلیسی تصور, ترجمه تصور, کلمات شبیه تصور , مفهوم‌. به لاتین
دانلود فایل ها