ترجمه Notional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noiton) تصور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انديشه‌ , در فارسی : فكر , به فارسی : نظ‌ريه‌ , سایر ترجمه ها : خيال‌ ادراك‌

Notional به چه معناست و Notional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Notional

(noiton) تصور به خارجی , ریشه انگلیسی (noiton) تصور, ترجمه (noiton) تصور, کلمات شبیه (noiton) تصور , انديشه‌ به لاتین , فكر به لاتین , نظ‌ريه‌ خارجی , خيال‌ در زبان , ادراك‌انگلیسی
دانلود فایل ها