ترجمه Nova در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ كم‌ شود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاني‌ ستاره‌ , در فارسی : نو اختر.

Nova به چه معناست و Nova یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nova

دوباره‌ كم‌ شود به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ كم‌ شود, ترجمه دوباره‌ كم‌ شود, کلمات شبیه دوباره‌ كم‌ شود , فاني‌ ستاره‌ به لاتین , نو اختر. به لاتین
دانلود فایل ها