ترجمه Novelistic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ داستان‌ و رمان‌. می باشد

Novelistic به چه معناست و Novelistic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Novelistic

وابسته‌ به‌ داستان‌ و رمان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ داستان‌ و رمان‌., ترجمه وابسته‌ به‌ داستان‌ و رمان‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ داستان‌ و رمان‌.
دانلود فایل ها