ترجمه Nowheres در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (erehwon) هيچ‌ جا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيچ‌ كجا , در فارسی : در هيچ‌ مكان‌.

Nowheres به چه معناست و Nowheres یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nowheres

(erehwon) هيچ‌ جا به خارجی , ریشه انگلیسی (erehwon) هيچ‌ جا, ترجمه (erehwon) هيچ‌ جا, کلمات شبیه (erehwon) هيچ‌ جا , هيچ‌ كجا به لاتین , در هيچ‌ مكان‌. به لاتین
دانلود فایل ها