ترجمه Nubility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بلوغ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنه‌ شوهر بودن‌.

Nubility به چه معناست و Nubility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nubility

بلوغ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بلوغ‌, ترجمه بلوغ‌, کلمات شبیه بلوغ‌ , تنه‌ شوهر بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها