ترجمه Nugget در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكه‌ فلز.

Nugget به چه معناست و Nugget یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nugget

قط‌عه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عه‌, ترجمه قط‌عه‌, کلمات شبیه قط‌عه‌ , تكه‌ فلز. به لاتین
دانلود فایل ها