ترجمه Null And Void در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) بي‌ اثر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باط‌ل‌ و بي‌ اثر.

Null And Void به چه معناست و Null And Void یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Null And Void

(حق.) بي‌ اثر به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) بي‌ اثر, ترجمه (حق.) بي‌ اثر, کلمات شبیه (حق.) بي‌ اثر , باط‌ل‌ و بي‌ اثر. به لاتین
دانلود فایل ها