ترجمه Null String در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رشته‌ پوچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رشته‌ تهي‌.

Null String به چه معناست و Null String یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Null String

رشته‌ پوچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رشته‌ پوچ‌, ترجمه رشته‌ پوچ‌, کلمات شبیه رشته‌ پوچ‌ , رشته‌ تهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها