ترجمه Number System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيستم‌ عدد نويسي‌. می باشد

Number System به چه معناست و Number System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Number System

سيستم‌ عدد نويسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيستم‌ عدد نويسي‌., ترجمه سيستم‌ عدد نويسي‌., کلمات شبیه سيستم‌ عدد نويسي‌.
دانلود فایل ها