خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36909 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36909','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36909 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Numeral به فارسی

ترجمه Numeral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شماره‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عددي‌ , در فارسی : هندسي‌ , به فارسی : رقومي‌ , سایر ترجمه ها : شماره‌.

Numeral به چه معناست و Numeral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Numeral

شماره‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شماره‌اي‌, ترجمه شماره‌اي‌, کلمات شبیه شماره‌اي‌ , عددي‌ به لاتین , هندسي‌ به لاتین , رقومي‌ خارجی , شماره‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: