ترجمه Numeral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شماره‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عددي‌ , در فارسی : هندسي‌ , به فارسی : رقومي‌ , سایر ترجمه ها : شماره‌.

Numeral به چه معناست و Numeral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Numeral

شماره‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شماره‌اي‌, ترجمه شماره‌اي‌, کلمات شبیه شماره‌اي‌ , عددي‌ به لاتین , هندسي‌ به لاتین , رقومي‌ خارجی , شماره‌. در زبان
دانلود فایل ها