ترجمه Numerate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اوردن‌. می باشد

Numerate به چه معناست و Numerate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Numerate

اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اوردن‌., ترجمه اوردن‌., کلمات شبیه اوردن‌.
دانلود فایل ها