ترجمه Numeric Data در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داده‌ عددي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داده‌هاي‌ عددي‌.

Numeric Data به چه معناست و Numeric Data یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Numeric Data

داده‌ عددي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داده‌ عددي‌, ترجمه داده‌ عددي‌, کلمات شبیه داده‌ عددي‌ , داده‌هاي‌ عددي‌. به لاتین
دانلود فایل ها