ترجمه Nutmeg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخت‌ جوز. می باشد

Nutmeg به چه معناست و Nutmeg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nutmeg

درخت‌ جوز. به خارجی , ریشه انگلیسی درخت‌ جوز., ترجمه درخت‌ جوز., کلمات شبیه درخت‌ جوز.
دانلود فایل ها