ترجمه Nylon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نايلون‌. می باشد

Nylon به چه معناست و Nylon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nylon

نايلون‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نايلون‌., ترجمه نايلون‌., کلمات شبیه نايلون‌.
دانلود فایل ها